Admin

ESPON seminarie

No Net Land Take trajectories: policies and practices across Europe Bent u geïnteresseerd in het ruimtelijke ordeningsbeleid in Europese regio’s en landen? Dan is het tijd om je in te schrijven voor ons ESPON seminarie in Bergen, over “No Net Land Take trajectories: policies and practices across Europe”, dat we organiseren in samenwerking met het […]

ESPON seminarie Meer lezen »

webinar gerichte analyses

ESPON webinar over gerichte analyses De webinar was bedoeld om belanghebbenden te informeren en te helpen bij het voorbereiden van aanvragen voor de oproep aan geïnteresseerden. Het evenement richtte zich op de inhoudelijke specificaties en de procedures voor het indienen van aanvragen. De webinar gaf deelnemers ook de kans om feedback te krijgen op hun

webinar gerichte analyses Meer lezen »

readapt

ESPON Territoriale ontwikkeling voor aanpassing aan klimaatrisico’s (ReAdapt) Het doel van dit Europese onderzoeksproject is het leveren van hoogwaardig onderzoek naar de ontwikkeling van territoriale, contextspecifieke, op de natuur gebaseerde oplossingen voor klimaatadaptatie door middel van geïntegreerd territoriaal beleid op regionale schaal.

readapt Meer lezen »

crossgov

Bestuursmechanismen voor grensoverschrijdende functionele regio’s (CROSSGOV) Het Europese onderzoeksproject “Bestuursmechanismen voor grensoverschrijdende functionele regio’s” (CROSSGOV) heeft tot doel de kennisbasis te ontwikkelen en het terrein te effenen voor verder onderzoek in het kader van het respectieve TAP, en het begrip van grensoverschrijdende functionele gebieden te verbreden door een gemeenschappelijke aanpak op Europees niveau te bieden;

crossgov Meer lezen »

Digireg

Territoriale perspectieven van digitale transitie in Europese regio’s (DIGIREG) Het Europese onderzoeksproject “Territoriale perspectieven van digitale transitie in Europese regio’s” wil nieuw onderzoek voeren naar de dynamiek en territoriale spreiding van digitale achterstand. Het zal de drijvende krachten achter de digitale transitie in beeld brengen en de beschikbare gegevens op de relevante territoriale schalen (ten

Digireg Meer lezen »

starter

Regels voor strategische autonomie voor handel in Europese regio’s (STARTER) Het doel van dit Europese onderzoeksproject is om een analyse uit te voeren van de regionale effecten die voortvloeien uit scenario’s met betrekking tot Open Strategische Autonomie. Dit omvat het onderzoeken van de impact van diversificatiebenchmarks voor strategische grondstoffen zoals uiteengezet in de Wet Kritieke

starter Meer lezen »

ResiLIAnce

Verbetering van de crisisparaatheid en territoriale veerkracht van lokale overheden (ResiLIAnce) Deze gerichte analyse is gericht op het verzamelen van territoriale gegevens in de betrokken gebieden om de sterke en zwakke punten van het bestaande beleid voor het voorkomen en beheersen van sociale en milieucrises te beoordelen. Het zal de effectieve paraatheid van de reactiemechanismen

ResiLIAnce Meer lezen »

chanebo

ESPON gerichte analyse van uitdagingen aan de noordoostelijke buitengrenzen van de EU (CHANEBO) Met dit dienstverleningscontract zal ESPON nieuw territoriaal onderzoek verrichten naar de mogelijke heroriëntatie van ontwikkelingstrajecten van de noordoostelijke grensregio’s van de EU – Zuid-Karelië (FI), Ida-Viru (EE), Latgale (LV), Euregio “Land van Meren” (LT) – aangezien deze regio’s negatieve gevolgen hebben ondervonden

chanebo Meer lezen »

Ruimtebeslag

Stop de groei van het ruimtebeslag Het is niet eenvoudig om een evenwicht te vinden tussen stedelijke ontwikkeling en behoud van natuurlijk land. Volgens het EMA “vindt ongeveer driekwart van het ruimtebeslag in de EU plaats op landbouwgrond. Steden zijn gebouwd op de meest vruchtbare gronden”, zoals Mirco Bardero, beleidsmedewerker van het agentschap, schrijft in

Ruimtebeslag Meer lezen »

Vrepo

Kwetsbaarheid, veerkracht en herstel van de fysieke leefomgeving (VREPO) Deze gerichte analyse is bedoeld om bij te dragen aan de ontwikkeling van veerkrachtstrategieën voor de fysieke leefomgeving, gebaseerd op het onderzoek van kwetsbaarheid. Hoewel veel soorten crises een gebied beïnvloeden, liggen crises en rampen met een enorme impact op de fysieke leefomgeving toch aan de

Vrepo Meer lezen »