Bestuursmechanismen voor grensoverschrijdende functionele regio’s (CROSSGOV)

Het Europese onderzoeksproject “Bestuursmechanismen voor grensoverschrijdende functionele regio’s” (CROSSGOV) heeft tot doel de kennisbasis te ontwikkelen en het terrein te effenen voor verder onderzoek in het kader van het respectieve TAP, en het begrip van grensoverschrijdende functionele gebieden te verbreden door een gemeenschappelijke aanpak op Europees niveau te bieden; dit zal een uitgangspunt vormen voor activiteiten om beleidsmakers op alle relevante niveaus te helpen bij het benutten van het potentieel van de functionele aanpak bij planning en bestuur.