Territoriale perspectieven van digitale transitie in Europese regio’s (DIGIREG)

Het Europese onderzoeksproject “Territoriale perspectieven van digitale transitie in Europese regio’s” wil nieuw onderzoek voeren naar de dynamiek en territoriale spreiding van digitale achterstand. Het zal de drijvende krachten achter de digitale transitie in beeld brengen en de beschikbare gegevens op de relevante territoriale schalen (ten minste NUTS 3) analyseren om een overzicht te geven van digitale overgangstrends in verschillende types Europese gebieden.

Daarnaast richt dit Europese onderzoeksproject zich op de sociaaleconomische gevolgen van de digitale transitie. De belangrijkste doelgroepen zijn nationale en regionale/lokale overheden die werken aan roadmaps voor digitale transitie om de doelstellingen van het Europese Digitale Decennium te halen.