Espon
contact point Belgium

Welkom bij het nieuwe Belgisch ESPON Contact point. Hier vind je informatie over de activiteiten van het Belgisch ESPON Contacpunt en het ESPON-programma, met nadruk op de activiteiten tijdens het Belgisch voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie.

Nieuws

Vooraankondiging (PIN) voor 6 gerichte analyses Dit is ALLEEN een vooraankondiging met betrekking tot het vinden van geschikte dienstverleners om de volgende …

Territoriale studie over de satellietrekening van materieel cultureel erfgoed Het doel van dit dienstverleningscontract is het leveren van een methodologisch kader voor …

Resultaten en presentaties van het ESPON seminar in Bergen nu online beschikbaar Ons ESPON seminar in Bergen, België, bracht beleidsmakers, onderzoekers en …

No Net Land Take trajectories: policies and practices across Europe Bent u geïnteresseerd in het ruimtelijke ordeningsbeleid in Europese regio’s en landen? …

ESPON webinar over gerichte analyses De webinar was bedoeld om belanghebbenden te informeren en te helpen bij het voorbereiden van aanvragen voor …

ESPON Territoriale ontwikkeling voor aanpassing aan klimaatrisico’s (ReAdapt) Het doel van dit Europese onderzoeksproject is het leveren van hoogwaardig onderzoek naar de …

Bestuursmechanismen voor grensoverschrijdende functionele regio’s (CROSSGOV) Het Europese onderzoeksproject “Bestuursmechanismen voor grensoverschrijdende functionele regio’s” (CROSSGOV) heeft tot doel de kennisbasis te ontwikkelen …

Territoriale perspectieven van digitale transitie in Europese regio’s (DIGIREG) Het Europese onderzoeksproject “Territoriale perspectieven van digitale transitie in Europese regio’s” wil nieuw …

Regels voor strategische autonomie voor handel in Europese regio’s (STARTER) Het doel van dit Europese onderzoeksproject is om een analyse uit te …

Verbetering van de crisisparaatheid en territoriale veerkracht van lokale overheden (ResiLIAnce) Deze gerichte analyse is gericht op het verzamelen van territoriale gegevens …

ESPON gerichte analyse van uitdagingen aan de noordoostelijke buitengrenzen van de EU (CHANEBO) Met dit dienstverleningscontract zal ESPON nieuw territoriaal onderzoek verrichten …

Stop de groei van het ruimtebeslag Het is niet eenvoudig om een evenwicht te vinden tussen stedelijke ontwikkeling en behoud van natuurlijk …

Contact

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

* indicates required

Intuit Mailchimp