ESPON Territoriale ontwikkeling voor aanpassing aan klimaatrisico’s (ReAdapt)

Het doel van dit Europese onderzoeksproject is het leveren van hoogwaardig onderzoek naar de ontwikkeling van territoriale, contextspecifieke, op de natuur gebaseerde oplossingen voor klimaatadaptatie door middel van geïntegreerd territoriaal beleid op regionale schaal.