Verbetering van de crisisparaatheid en territoriale veerkracht van lokale overheden (ResiLIAnce)

Deze gerichte analyse is gericht op het verzamelen van territoriale gegevens in de betrokken gebieden om de sterke en zwakke punten van het bestaande beleid voor het voorkomen en beheersen van sociale en milieucrises te beoordelen. Het zal de effectieve paraatheid van de reactiemechanismen van de betrokken gebieden onderzoeken om hun plaatsgebonden veerkrachtstrategieën te helpen verbeteren en zo bij te dragen aan het vergroten van hun sociaaleconomische ontwikkeling. Verder zal het project goede praktijken identificeren voor het aanmoedigen van een “risicocultuur” en een bewustmakingsmethodologie voorstellen die gericht is op beleidsmakers, lokale belanghebbenden en burgers.