ESPON gerichte analyse van uitdagingen aan de noordoostelijke buitengrenzen van de EU (CHANEBO)

Met dit dienstverleningscontract zal ESPON nieuw territoriaal onderzoek verrichten naar de mogelijke heroriëntatie van ontwikkelingstrajecten van de noordoostelijke grensregio’s van de EU – Zuid-Karelië (FI), Ida-Viru (EE), Latgale (LV), Euregio “Land van Meren” (LT) – aangezien deze regio’s negatieve gevolgen hebben ondervonden van de sluiting van de grensoverschrijdende uitwisseling met Rusland en de beëindiging van de grensoverschrijdende samenwerkingsprogramma’s na de invasie van Oekraïne in februari 2022.