Stop de groei van het ruimtebeslag

Het is niet eenvoudig om een evenwicht te vinden tussen stedelijke ontwikkeling en behoud van natuurlijk land. Volgens het EMA “vindt ongeveer driekwart van het ruimtebeslag in de EU plaats op landbouwgrond. Steden zijn gebouwd op de meest vruchtbare gronden”, zoals Mirco Bardero, beleidsmedewerker van het agentschap, schrijft in zijn artikel.

We moeten huizen en infrastructuur bouwen, maar we moeten ook de natuur beschermen en ervoor zorgen dat ons milieu in goede staat blijft. Daarom zeggen we in dit nummer “Geen land meer innemen” als we de EU-doelstelling onderzoeken om tegen 2050 een evenwicht te bereiken tussen stedelijke ontwikkeling en behoud van natuurlijk land.

Geen land meer innemen is een onderwerp met hoge prioriteit geworden voor de Europese instellingen. “De bodem is een bron van leven, is van cruciaal belang voor de biodiversiteit en speelt een cruciale rol bij de overgang naar het nieuwe klimaat”, zoals het EESC opmerkt in het artikel dat ESPON publiceerde en dat ondertekend is door 3 rapporteurs van relevante adviezen.