Kwetsbaarheid, veerkracht en herstel van de fysieke leefomgeving (VREPO)

Deze gerichte analyse is bedoeld om bij te dragen aan de ontwikkeling van veerkrachtstrategieën voor de fysieke leefomgeving, gebaseerd op het onderzoek van kwetsbaarheid. Hoewel veel soorten crises een gebied beïnvloeden, liggen crises en rampen met een enorme impact op de fysieke leefomgeving toch aan de basis van innovatieve strategieën.

De belanghebbenden willen hun beleidsreacties verbeteren met een beter begrip van de territoriale gevolgen van verschillende crises, vooral wanneer ze geconfronteerd worden met onzekerheden, druk en mogelijke ‘zwarte zwaan’-gebeurtenissen. Om de veerkracht van hun gebieden te bevorderen, zal deze gerichte analyse verder onderzoek doen naar factoren en dynamiek die verband houden met beleid in de rampenrisicomanagementcyclus (DMC).

In het algemeen zullen de resultaten van de gerichte analyse bijdragen aan het identificeren van de meest geschikte plaatsgebonden benaderingen voor het ontwikkelen van regionale plaatsgebonden veerkrachtstrategieën. Dit zal worden bereikt door een beperkte reeks territoriale kwetsbaarheden in verband met calamiteiten in de fysieke leefomgeving nader te bekijken. De analyse zal worden uitgevoerd in geselecteerde regio’s om hun respectieve kwetsbaarheden en mate van veerkracht te vergelijken.