Territoriale studie over de satellietrekening van materieel cultureel erfgoed

Het doel van dit dienstverleningscontract is het leveren van een methodologisch kader voor de ontwikkeling van een satellietrekening voor materieel cultureel erfgoed voor Europa. De studie moet worden uitgevoerd binnen het thematisch actieplan ESPON 2030 (TAP) Perspectief voor alle mensen en plaatsen waarin cultureel erfgoed is aangewezen als een belangrijke hulpbron voor territoriale economische ontwikkeling en cohesie.

De dienstverlener moet een uitgebreid kader ontwikkelen met begeleidende technische beschrijvingen die verder gaan dan theoretische conceptualisering en in detail aangeven welke en hoe de gegevens moeten worden verzameld. Het algemene doel is om een einde te maken aan de gegevensverschillen die momenteel bestaan en om een gestroomlijnd systeem van statistieken over materieel cultureel erfgoed op te zetten dat duidelijkheid, standaardisatie en duurzaamheid biedt en dat vergelijkbaarheid tussen Europese landen/regio’s mogelijk maakt.