VOORAANKONDIGING VAN NIEUWE OPROEPEN VOOR EXPERTISEONDERSTEUNING

ESPON EGTC heeft PINs (vooraankondigingen) gepubliceerd om onderzoeks- en adviesorganisaties te informeren over het voornemen om binnenkort nieuwe oproepen voor expertiseondersteuning te publiceren.

De vooraankondiging heeft betrekking op de volgende nieuwe activiteiten voor de productie van expertise:

1.           Europees onderzoeksproject: Re-Naturing Territorial Development for Climate Risk Adaptation (TAP Nature-based Adaptation to Climate Change).

2.           Gerichte analyse van kwetsbaarheid, veerkracht en herstel van de fysieke leefomgeving (VREPO) (TAP Places Resilient to Crises).

3.           Gerichte analyse van de uitdagingen aan de noordoostelijke buitengrenzen van de EU (CHANEBO) (TAP Places Resilient to Crises).

4.           Gerichte analyse van oriëntaties voor de ontwikkeling van een Atlantische macroregio (AtlanticMRS) (TAP Governance of New Geographies).

5.           Gerichte analyse van de verbetering van de crisisparaatheid en territoriale veerkracht van lokale overheden (ResiLIAnce) (TAP Places Resilient to Crises).

6.           Vergelijkende analyse als input voor een beleidsdocument voor het Hongaarse voorzitterschap van de Raad van de EU (TAP Perspectives for all People and Places).

De informatie is beschikbaar op de ESPON-website.